Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w szachach szybkich,
Tumska Wieża'2002
XII INTERNATIONAL TOURNAMENT ACTIVE CHESS

PŁOCK 06-07.04.2002 r.


Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Płocka
Wojciecha Hetkowskiego

WYNIKI: TURNIEJ KOBIET

WYNIKI: TURNIEJ MĘŻCZYZN

 LISTA STARTOWA TURNIEJ KOBIET

 LISTA STARTOWA TURNIEJ MĘŻCZYZN

ROZDANIE NAGRÓD

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5 FOTO 6        

ORGANIZATOR

Płockie Towarzystwo Szachowe na zlecenie Polskiego Związku Szachowego.

MIEJSCE TURNIEJU

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 22, ul. Czwartaków 6, Podolszyce Południe, Płock

TERMIN TURNIEJU

06 – 07 kwietnia 2002 roku
Odprawa techniczna w dniu 06 kwietnia 2002r. o godz. 900 na sali gry.

SYSTEM ROZGRYWEK

Jedenaście rund (6+5) systemem szwajcarskim, 30 minut na partię z obowiązującym zapisem. Kojarzenie par komputerowe – nie przyjmuje się żadnych reklamacji odnośnie kojarzenia par. Turniej rozegrany zostanie w dwu oddzielnych grupach: mężczyźni i kobiety

TERMINARZ MISTRZOSTW

06.04.2002 r. sobota

odprawa techniczna godz. 9 00
 I runda 10 00 - 11 00
II runda 11 20 - 12 20
Uroczyste otwarcie turnieju 12 30
III runda 13 15 - 14 15
IV runda 14 45 - 15 45
V runda 16 05 - 1705
VI runda 17 25 - 18 25

07.04.2002 r. niedziela

VII runda 9 00 - 10 00
 VIII runda 10 20 - 11 20
IX runda 11 40 - 12 40
X runda 13 10 - 14 10
XI runda 14 30 - 15 30
uroczyste zakończenie
wręczenie nagród 16 00
losowanie nagrody specjalnej

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy krajowi i zagraniczni, którzy prześlą zgłoszenia z podaniem: nazwiska, imienia, nazwy klubu, kraju, kategorii szachowej (tytułu), rankingu FIDE (PZSzach.),
w terminie do 30 marca 2002 r. listownie na adres: Płockie Towarzystwo Szachowe, ul. 1-go Maja 1, 09-402 Płock, lub na fax/tel.: 0-24-262-78-33.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do mistrzostw zawodników zgłoszonych po terminie – względy organizacyjne; max. ilość uczestników 200.
Zawodników krajowych obowiązuje aktualna Licencja Szachowa.

STARTOWE
 

arcymistrzowie zagraniczni nie płacą
zawodnicy PTSz. Płock i płockich klubów 30zł
juniorzy/juniorki do lat 18 20zł
pozostali zawodnicy 60zł


Uwaga! Jeśli junior/juniorka/ uzyska nagrodę główną lub medal w Mistrzostwach Polski zobowiązany jest dopłacić startowe do pełnej wysokości, tj. do 60 zł, pod rygorem nie otrzymania nagrody. Wpłaty startowego należy dokonać do 30 marca 2002 r. na konto PTSz. Płock: PBK S.A. II o/Płock nr konta: 11102265-402260002024.
Wpłata po terminie wzrasta o 20%.
 

 


OCENA WYNIKÓW
 

a) O kolejności miejsc w Mistrzostwach decyduje ilość zdobytych punktów.
b) W przypadku zdobycia równej ilości punktów o zajętym miejscu decydują kolejno następujące systemy wartościowania:
                                                                    Bucholtz średni,
                                                                    Bucholtz pełny,
                                                                    liczba zwycięstw,
                                                                    progresja.
Uwaga: System wartościowania służy również do określania wysokości nagród. Nie ma dzielenia nagród przy równej liczbie zdobytych punktów.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
(wszystkie nagrody netto)

Turniej mężczyzn
Nagrody główne:
 

I miejsce 1.200 euro
II miejsce    700 euro
III miejsce    500 euro
IV miejsce    400 euro
V miejsce    400 euro
VI miejsce    250 euro
VII miejsce    250 euro
VIII miejsce    150 euro
IX miejsce    150 euro
X miejsce    150 euro


Nagrody dodatkowe:

Najlepszy junior do lat 18 100 euro
Najlepszy zawodnik Darmstadt/Auxerre 100 euro
Najlepszy zawodnik PTSz. Płock 100euro


Turniej kobiet
Nagrody główne:
 

I miejsce 600 euro
II miejsce 350 euro
III miejsce 250 euro
IV miejsce 200 euro
V miejsce 200 euro
VI miejsce 125 euro
VII miejsce 100 euro
VIII miejsce

75 euro

Nagrody dodatkowe:
 

Najlepsza juniorka do lat 18 50 euro
Najlepsza zawodniczka PTSz. Płock 50 euro

Uwaga! Organizator nie przewiduje dzielenia nagród. Nagrodzonym można być tylko raz, nagrodami wymienionymi powyżej.

Nagrody w Mistrzostwach Polski (niezależne od w/w nagród) :

Mężczyźni:

1 miejsce - złoty medal MP + 1.000 zł
2 miejsce - srebrny medal MP + 600 zł
3 miejsce - brązowy medal MP + 400 zł

Kobiety:

1 miejsce - złoty medal MP + 500 zł
2 miejsce - srebrny medal MP + 300 zł
3 miejsce - brązowy medal MP + 200 zł

Nagroda specjalna losowana wśród obecnych na zakończeniu uczestników turnieju, niezależna od wszystkich pozostałych nagród.
 

 


SĘDZIOWANIE
 

a) W Mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego, które powinien mieć do wglądu sędzia główny zawodów
b) Mistrzostwa prowadzi sędzia główny zawodów, zaakceptowany przez Kolegium Sędziów PZSzach., mający do pomocy sędziów asystentów Podczas trwania rundy, decyzje podejmuje sędzia asystent.
c) Od jego decyzji można się odwołać do sędziego głównego do rozpoczęcia następnej rundy i w ciągu 0,5 godz. po zakończeniu ostatniej rundy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc hotelowych. Rekomendowane miejsca noclegu :
Hotel ORBIS Petropol - tel. (0-24) 262-44-51
Hotel Płock - tel. (0-24) 262-93-93
Zajazd Rybaki - tel. (0-24) 264-62-47…………
DS Wcześniak - tel. (0-24) 367-44-01, 367-44-04
Internat ZST - tel. (0-24) 262-59-74
DW Mazowsze Soczewka k/Płocka - tel. (0-24) 261-01-19, 264-55-04 w odległości 15 km (na Włocławek)

Wyżywienie we własnym zakresie. Barek z zakąskami, ciepłymi posiłkami i napojami w miejscu zawodów.

BIURO MISTRZOSTW

czynne w dniu 06 kwietnia 2002 r. w miejscu zawodów od godz. 7.30 do 8.45.W Biurze Mistrzostw należy potwierdzić obecność, przedłożyć kopię wpłaty wpisowego oraz aktualną Licencję Szachową. Osoby nie zgłoszone w terminie, w miarę wolnych miejsc, mogą być dopuszczone do startu po dopełnieniu wszystkich formalności w Biurze zawodów. Organizator zwraca się do uczestników o wczesne zgłaszanie się w Biurze zawodów.

UWAGI KOŃCOWE

* sprzęt szachowy zapewnia Organizator
* zawodnicy biorący udział w turnieju powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie
* za rzeczy pozostawione bez opieki i za wypadki zaistniałe z winy uczestnika  Organizator nie ponosi odpowiedzialności
* prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi

 Wcześniejsze Turnieje